Тха проекта новъостал де
ДегIааха, дIаяьржа

МоллагIа новъостал лоархIаме да тхона

Мишта дакъалаца йиш я шун

Моаршал да шуга, хьамсара вежарий, йижарий!

Нагахьа санна КъурIана Академи дегIайоалаеш дакъалаца безам бале, язде тхога, шоашта фу хов, фу дергдар оаш ер проект кхы а дикагIа хургйолаш. Ер дика таро я шоана стажировка яккха, шоай белха эксперт хила, шоашта ховр, шоай начIал дIадовзийта, деррига дIадаьлча маьл баккха. Пайхамара (Даьлагара салам хилда цунна) аьннад: "Шоана юъера эггара дикагIвар КъурIан шийна Iомадери наха Iомадери ва".

МалагIа гIо де безам ба шун?
МалагIча хIаманца безам болаш да шо?
ДIадахьийта