Хьаьша
Сурат
Сурат
30
Сурат
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Аят
1
Аят
1 - 20
21 - 40
41 - 60
Джуз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Сурат 30, Ар-Рум (Румой)
Аллахlа цlераца
*
Аллахlа цlераца
Къахетаме волча
Къахетаме волча
Къахетам беш волча
Къахетам беш волча
30:1
Алиф. Лам.Мим.
Алиф. Лам.Мим.
30:2
эшабаьб
эшабаьб
Румаш
Румаш
30:3
лохагlа йолча метте
*
лохагlа йолча метте
лаьттах
лаьттах
уж
уж
шоаш эшабаьчул тlехьагlа
*
*
шоаш эшабаьчул тlехьагlа
котбаргба
котбаргба
30:4
массехк
*
массехк
шу даьлча
шу даьлча
Аллахlа ба
Аллахlа ба
болх
болх
хьалха а
*
хьалха а
тlехьа а
*
тlехьа а
цу дийнахьа
цу дийнахьа
гlадгlоргба
гlадгlоргба
им диллараш
им диллараш
30:5
толам баларца
толам баларца
Аллахlа
Аллахlа
Цо толам лу, гlо ду
Цо толам лу, гlо ду
Шийна лайначоа
*
Шийна лайначоа
Из
Из
Сийдолашвар
Сийдолашвар
Къахетамевар ва
Къахетамевар ва
30:6
чlоагlо ярца
чlоагlо ярца
Аллахlа
Аллахlа
йохаяц
*
йохаяц
Аллахlа
Аллахlа
Ший чlоагlо
Ший чlоагlо
цхьабакъда
цхьабакъда
дукхагlбараш
дукхагlбараш
нахах
нахах
ховш бац
*
ховш бац
30:7
царна хов
царна хов
гучахьдар, тlерадар
гучахьдар, тlерадар
вахарах
*
вахарах
дунена
дунена
шоаш
шоаш
аьхартенах
*
аьхартенах
шоаш
шоаш
бицбенна а болаш, теркам ца беш
бицбенна а болаш, теркам ца беш
30:8
цар уйла яьеций
*
цар уйла яьеций
шоай дегlамашта
*
шоай дегlамашта
ма
ма
кхелладац
кхелладац
Аллахlа
Аллахlа
сигаленаши
сигаленаши
лаьттеи
лаьттеи
цу шиннена юкъе мел дари
*
цу шиннена юкъе мел дари
бакъдолчунцеи, цхьа маlан маlан долаши
*
бакъдолчунцеи, цхьа маlан маlан долаши
ха йолаши мара
ха йолаши мара
теха
теха
боккъал
боккъал
дуккхабараш
дуккхабараш
нахах
*
нахах
духьалкхетарца
духьалкхетарца
шоай Далла
шоай Далла
керастал деш ма-б
керастал деш ма-б
30:9
лийннабеций уж
*
лийннабеций уж
лаьтта
*
лаьтта
тlаккха хьежабеций уж
тlаккха хьежабеций уж
мишта
мишта
хиннай
хиннай
тlехьале
тlехьале
цу наьха
цу наьха
шоаел хьалха хиннарий
*
шоаел хьалха хиннарий
уж ма  хиннабий
уж ма хиннабий
чlоагlагlа
чlоагlагlа
царел
царел
низагахь
низагахь
цар аьхад
цар аьхад
лаьтта
лаьтта
из тоа а даьд цар, гlишлош йогlаш
из тоа а даьд цар, гlишлош йогlаш
дукхагlа
дукхагlа
цар тоадаьчул
*
цар тоадаьчул
царга баьхкабар
царга баьхкабар
шоай элчаш
шоай элчаш
аяташца
аяташца
ма
ма
вацар
вацар
Аллахl
Аллахl
царна зулам дергдолаш
царна зулам дергдолаш
цхьабакъда
цхьабакъда
уж бар
уж бар
шоай дегlамашта
шоай дегlамашта
зулам деш
зулам деш
30:10
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
хилар
хилар
тlехьале
тlехьале
цу наьха
цу наьха
во даьчар
во даьчар
во
во
цар харцдар бахьан
*
цар харцдар бахьан
аяташ
аяташ
Аллахlа
Аллахlа
уж хилар бахьан а
уж хилар бахьан а
царех
царех
кхардаш
кхардаш
30:11
Аллахlа
Аллахlа
дlадоладу
дlадоладу
халкъ, кхоллар
халкъ, кхоллар
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
из юхадоаладу Цо
из юхадоаладу Цо
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
Цунга
Цунга
дерза а дергда шо
дерза а дергда шо
30:12
дийнахьа
дийнахьа
оттача
оттача
къемат ди
къемат ди
догдулларгда
догдулларгда
къадечар
къадечар
30:13
хург а бац
*
хург а бац
царна
царна
шоай новкъостех, даьлех
*
шоай новкъостех, даьлех
шафаlат дераш
шафаlат дераш
уж хургба
уж хургба
шоай новкъосташца
шоай новкъосташца
керастал деш
керастал деш
30:14
дийнахьа
дийнахьа
оттача
оттача
къематди
къематди
цу дийнахьа
цу дийнахьа
къастаргба уж
къастаргба уж
30:15
амма
амма
ужаш
ужаш
шоаш им дилла
шоаш им дилла
шоаш яьраш
шоаш яьраш
цlена lамалаш
цlена lамалаш
уж
уж
ялсмала бешамашка
*
ялсмала бешамашка
гlадъухаш хургба
гlадъухаш хургба
30:16
бакъда
бакъда
ужаш
ужаш
керастал даьраш
керастал даьраш
харцдаьраш
харцдаьраш
Тха аяташ а
Тха аяташ а
духьалкхетар а
духьалкхетар а
аьхартден
аьхартден
ужаш
ужаш
lазапе
*
lазапе
боалабаь хургба
боалабаь хургба
30:17
тlаккха тасбихь е
тlаккха тасбихь е
Аллахlа
Аллахlа
шоаш сайренга доалача хана а
*
шоаш сайренга доалача хана а
шоаш lуйренга доалача хана а
*
шоаш lуйренга доалача хана а
30:18
Цунна ба
Цунна ба
хоастам
хоастам
сигаленашкахь а
*
сигаленашкахь а
лаьтта а
лаьтта а
сайрана а
сайрана а
шо делкъийга доалача хана а
*
шо делкъийга доалача хана а
30:19
доаккх Цо
доаккх Цо
дийндар
дийндар
денначох
*
денначох
доаккх Цо
доаккх Цо
деннар
деннар
дийначох
*
дийначох
дийн а ду Цо
дийн а ду Цо
лаьтта
лаьтта
из денначул тlехьагlа
*
из денначул тlехьагlа
иштта
иштта
шо а арадоахаргда
шо а арадоахаргда
30:20
Цун аятех, белгалонех да
*
Цун аятех, белгалонех да
Цо шо хьакхелла хилар
*
Цо шо хьакхелла хилар
лаьттах
*
лаьттах
цул тlехьагlа
цул тlехьагlа
шо
*
шо
адамаш долаш
адамаш долаш
дlадаржаш
дlадаржаш