Хьаьша
Сурат
Сурат
107
Сурат
1 - 10
11 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
101 - 110
111 - 114
Аят
1
Аят
1 - 7
Джуз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
00:00 / 00:00
Number of repetitions
-
1
+
Сурат 107, Аль-МаIун (Ц1ен кечалаш)
Аллахlа цlераца
*
Аллахlа цlераца
Къахетаме волча
Къахетаме волча
Къахетам беш волча
Къахетам беш волча
107:1
Хьона вовзий
Хьона вовзий
из
из
ше харцдешвар
ше харцдешвар
бекхам хилар?
бекхам хилар?
107:2
Из
Из
из ва хьона
из ва хьона
ше чувхадешвар
ше чувхадешвар
бо
бо
107:3
е
е
ше (саг) сутар ца веш
ше (саг) сутар ца веш
хlама дуадара
*
хlама дуадара
мискача сага
мискача сага
107:4
lазап хургда
lазап хургда
ламаз дечарна
ламаз дечарна
107:5
уж ба уж
уж ба уж
шоаш
шоаш
шоай ламаза
*
шоай ламаза
кlоадло ераш
кlоадло ераш
107:6
уж ба уж
уж ба уж
шоаш
шоаш
моттийта хlама леладераш
моттийта хlама леладераш
107:7
шоаш дlа ца лураш
шоаш дlа ца лураш
(шоашкара йийха) цlена кечалаш
(шоашкара йийха) цlена кечалаш